22. Grilled Prawns & Spring Rolls - Bún Tôm Nướng Chả Giò

$ 18.95